grafické návrhy

návrh písma pre logotyp

Príprava spojeného logotypu neziskovej organizácie Prima.

návrh písma pre kuchársku knihu

Príprava fontu v súlade s logom organizáce, určeného k príprave kuchárskej knihy a na neskoršie použitie v rámci firemného dizajnu.