o mne

o tvorbe

 

Diela Michaly Jariabkovej sú inšpirované človekom – konkrétnym, známym, či neznámym, nepoznaným. Aktuálna múza ju natoľko pohltí, že sa jej opakovane venuje s rôznymi obmenami. Nezobrazuje ju však realisticky, ale načrtnutím len základných atribučných tvarov. Tieto tvary vyjadrujú reálny vzťah k človeku, ktorý bol dielu inšpiráciou. Napríklad v portrétoch je jasná tvár, ale konkrétneho človeka v tom len ťažko rozpoznáme.

 
Autorka pracuje krátkymi pohybmi, ktoré postupne zapĺňajú priestor. Je akoby vedená samotným priestorom. Tvar, ktorý vytvára prispôsobuje ploche, ktorú má pred sebou, čím, sa do diel dostáva prvok náhodnosti.  Proces jej tvorby je zábavný. Zároveň prináša uvoľnenie a radosť pretože poskytuje priestor na opakované sebavyjadrenie. A sebavyjadrenie je pre každého z nás veľmi uspokojujúce. Všetko, čo má vyjsť von, je vonku. Tlak – či už pozitívny alebo negatívny – sa uvoľní.