top of page
divadlo

2017

2010

2012

Stopy snov vznikli ako dramatoterapeutický projekt neziskovej organizácie Prima, ktorá pracuje pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením.

Ťažisko práce sa presúva na autorské inscenácie - od dramatoterapie k skutočnému amatérskemu divadlu so zapojením profesionálnych divadelníkov (hercov, režiséra, dramaturga) a plnohodnotných divadelných výrazových prostriedkov (svetlá, kostýmy, scéna).

Na konte máme 6 inscenácií a účasť na niekoľkých diavedlných festivaloch so zameraním na  alternatívne divadlo znevýhodnených skupín.

V divadle sme objavili priestor, v ktorom sa dá tvoriť, vymýšľať, hrať, hľadať. A to nás baví. Rozhodli sme sa využiť divadlo k reflektovaniu tém zo života ľudí s mentálnym znevýhodnením aj s ich autentickým zapojením v úlohe hercov, výtvarníkov, scénaristov a dramaturgov.

Cieľom nášho divadla je realizácia nekomerčných umeleckých projektov (najmä divadelných predstavení a výstav), ktoré integrujú ľudí s mentálnym znevýhodnením a ľudí bez znevýhodnenia.

bottom of page