top of page
ponuka pre deti

základné a materské školy, školské kluby

materské centrá, knižnice

firmy ako program na firemný deň alebo MDD

BALÍČKY TVORIVÝCH WORKSHOPOV VHODNÉ PRE:

Zakúpením workshopov z našej ponuky podporíte projekty  na podporu samostatnosti ľudí so zdravotným znevýhodnením:

1. tréningy na rozvoj sociálnych zručností ľudí so znevýhodnením

2. pracovné tréningy

3. herecké naštudovanie a javiskové uvedenie autorskej inscenácie 

tvorive vzdelavanie

TVORIVÉ VZDELÁVANIE

BALÍČKY TVORIVÝCH WORKSHOPOV

ROZPRÁVKY A BÁBKY

Dramatické čítanie rozprávky pre škôlkarov, prvákov a druhákov ZŠ. Čítaný príbeh sprevádza jednoduché bábkové predstavenie a následne tvorivé dielne, kde si vyrobíme vlastné bábky. Bábková dramatizácia pomáha deťom v porozumení príbehu prostredníctvom vizualizácie hrdinov a sústredenia pozornosti na pohyb. Počas tvorivých dielní prebieha diskusia o príbehu, utvrdzovanie základných línií – dobro proti zlu a ich prípadné výtvarné vyjadrenie napríklad pomocou farieb.

 

Cena na osobu: 4,00 eur
Počet účastníkov: 20 detí
Dĺžka trvania: 2 hodiny

ZAHRAJME SA

Zážitková divadelná dielňa, v rámci ktorej si deti vyskúšajú dramatické hry a improvizačné techniky. Tieto cvičenia uľahčujú sústredenie, učia vedomé uvoľnenie a rozširujú detský komunikačný repertoár.

Cena na osobu: 4,00 eur
Počet účastníkov: 10-20 detí
Dĺžka trvania: 2 vyučovacie hodiny

HODVÁBNA CESTA

Namaľujeme si spolu hodvábnu šatku jednoduchou a efektnou technikou zapúšťania farieb. Zvládne to určite každý a výsledok vás ohromí! Tento workshop je možné absolvovať u nás, alebo prídeme za vami. Je určený všetkým približne od 10 rokov.

Cena na osobu: 15,00 eur
Počet účastníkov: 4 ľudia
Dĺžka trvania: 3 hodiny

FAREBNÁ ZÁBAVA

Deti si vyskúšajú zaujímavú výtvarnú techniku – naučia sa postup maľovania od prípravy textilu, cez miešanie až po fixovanie farieb. Dôraz kladieme na uvoľnenie kreativity a sebarealizáciu prostredníctvom výtvarnej aktivity.
Vytvorené dielo si môžu zobrať domov a potešiť rodičov vlastnoručne vyrobenou taškou.

Cena na osobu: 4,00 eur
Počet účastníkov: 10-20 detí
Dĺžka trvania: 2 vyučovacie hodiny

bottom of page