top of page
aktuálna ponuka vzdelávania

Zakúpením workshopov z našej ponuky podporíte projekty  na podporu samostatnosti ľudí so zdravotným znevýhodnením:

1. tréningy na rozvoj sociálnych zručností ľudí so znevýhodnením

2. pracovné tréningy

3. herecké naštudovanie a javiskové uvedenie autorskej inscenácie 

vzdelávanie

Stopy snov vznikli ako divadelné zoskupenie, cieľom bolo robiť divadlo. Časom sme zistili, že divadelný priestor a tvorivá dramatika sú veľmi efektívnym nástrojom učenia. Situácie a témy sú menej abstraktné a zrozumiteľnejšie. Na základe divadelných skúseností a s využitím českej metodiky rozvoja sociálnych kompetencií u ľudí s mentálnym znevýhodnením sme pripravili kurzy pre ľudí so znevýhodnením na rozvoj soft skills, pracovných zručností a komunikácie.

Naša nová ponuka je rozšírená o kurzy pre širšiu verejnosť, deti aj dospelých. Ich cieľom je nielen zažiť a naučiť sa niečo nové, ale aj podporiť programy na posilnenie samostatnosti ľudí so zdravotným znevýhodnením - v oblasti vzdelávania ponúkame ľuďom so znevýhodnením tréningy na rozvoj sociálnych zručností, v oblasti zamestnávania pracovné tréningy v rámci našej organizácie a v oblasti búrania stereotypov väčšinovej spoločnosti uvedieme v divadelnej sezóne 2018/2019 autorskú inscenáciu "Kukátkom, alebo o tom ako sa nič nestalo", s témou ohrozenia a bezpečia v životoch ľudí so znevýhodnením.

bottom of page