top of page
ponuka pre zariadenia sociálnych služieb
I love to bake! (6).png

ZÁŽITKOVÉ TRÉNINGY

PRE ĽUDÍ SO ZNEVYHODNENÍM A PRACOVNIKOV V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH

ALE ČO TO!

Vzdelávací kurz na rozvoj sociálnych kompetencií, najmä komunikačných zručností, pre ľudí s mentálnym znevýhodnením.
Cieľom kurzu je zvyšovať sebapoznanie a komunikáciu ľudí 
so znevýhodnením. Človek, ktorý vie, ako sa cíti a vie, čo chce, dokáže svoje potreby ľahšie a zrozumiteľnejšie komunikovať svojmu okoliu.

To zvyšuje porozumenie a spokojnosť oboch strán.
Kurz je určený ľuďom s mentálnym zevýhodnením. Používa českú metodiku rozvoja sociálnych zručností a divadelné prostriedky ako etudy, improvizáciu, pohyb v priestore a práca s emóciami. Preberané témy sú v tomto podaní menej abstraktné a pre ľudí s mentálnym znevýhodnením zrozumiteľnejšie. Témy sú rozdelené na 3 základné:

1. Kto som?

2. Čo chcem?

3. Koho/čo potrebujem?
 

Pre: dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením
Dĺžka trvania: 13 stretnutí po 2 hodiny, 1x týždenne

DRA.VEC

Divadelná dielňa spoločenských interakcií pomocou dramato-terapeutických cvičení pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.
Cieľom kurzu je zábavnou divadelnou formou ponúkať príležitosť ľuďom so znevýhodnením na neformálne vzdelávanie - skúšanie nových situácií, trénovanie komunikácie a spoznávanie hraníc ostatných ľudí. Účastníci kurzu získavajú sociálne skúsenosti v bezpečných podmienkach pomocou hraných, dramatických etúd. Tieto etudy sú zábavné a uvoľňujúce, čím prinášajú účastníkom zmysluplné vyplnenie voľného času a zároveň im poskytujú možnosť sebarealizácie. 
Témy jednotlivých stretnutí súkoncipované tak, aby účastníkov trénovali v argumentácii a podporovali ich sebapoznanie. 

Súčasťou dielne je absolventské predstavenie, ktoré umožňuje prezentovnanie nadobudnutných zručností komornému, zväčša komunitnému publiku.
 
Pre: dospelých ľudí so zdravotným znevýhodnením
Dĺžka trvania: 24 stretnutí po 3 hodiny, 1x týždenne

Z.DIELNE

Cieľom kurzu je odkrývať potreby klienta a pracovníka v pomáhajúcich profesiách.
Kurz je koncipovaný v 3 líniách: kto je môj klient? - čo môj klient chce? - čo chcem/môžem pre klienta urobiť ja?  Je určený zamestnancom 
v sociálnych službách, predovšetkým pracujúcich pre ľudí s mentálnym znevýhodnením. Využíva metodiku PCP (plánovania zameraného na človeka) a zážitkové aktivity ako hry a inscenované scénky, pomocou ktorých nastoľuje otázky k možnostiam práce pre klienta. Prostredníctvom  modelových situácií hľadáme spôsoby, ako na klienta reagovať, smerovať ho a bezpečne mu otvárať možnosti s rešpektom k jeho osobnosti a potenciálu.

Pre: zamestnancov v sociálnych službách
Dĺžka trvania: 10 stretnutí po 2 hodiny

bottom of page