top of page
RaJ alebo Láska je (mo)drina

Po 7. rokoch divadelnej práce sme hľadali novú tému na ďalšiu inscenáciu. Tápali sme a točili sa stále dookola. Keď sme si uvedomili okolo čoho sa stále motáme, skočili sme priamo doprostred, do bludného kruhu lásky. Láska - naplnená, odopieraná, vysnívaná. Všetci ju nejako cítime a všetci po nej túžime. Je stredobod našich životov a tak sme ju dali aj do stredu nášho divadelného úsilia.

Výsledkom je hodinová inscenácia o hľadaní - najskôr hľadáme tému a potom hľadáme hlavú hrdinku, Júliu. Toto neustále hľadanie je paralelou k hľadaniu lásky. Večné. Komplikované. Pre každého z nás iné. A predsa hľáme to isté.

V druhej línii príbehu sa vinie množstvo nevypovedaných otázok: Máme na lásku všetci nárok? Aj ľudia so znevýhodnením? Chcú aj oni milovať? Môžu? Keď pripustíme, že môžu milovať, môžu aj "sa milovať"? Nie je to neprijateľné pre večné deti? Máme im v tom pomáhať alebo ich od toho chrániť?

RaJ
LUD_1107
LUD_1092
LUD_1058
LUD_1081
LUD_1119
LUD_1128
LUD_1150
LUD_1131
LUD_1156
LUD_1152
LUD_1159
LUD_1181
LUD_1162
LUD_1182
LUD_1194
LUD_1196
LUD_1198
LUD_1226
LUD_1230
LUD_1235
LUD_1236
LUD_1256
bottom of page